Kanada, bilimsel çalışmalar yapmak ve bunu ilerletmek, toplumun her kesimine eğitim olanağı sağlamak; sosyal, kültürel ve ekonomik büyümeye katkıda bulunmak gibi amaçları yükseköğretimle gerçekleştirmeyi... Dünyada en İyi Yönetilen Eğitim Sistemi

kanada_hari

Kanada, bilimsel çalışmalar yapmak ve bunu ilerletmek, toplumun her kesimine eğitim olanağı sağlamak; sosyal, kültürel ve ekonomik büyümeye katkıda bulunmak gibi amaçları yükseköğretimle gerçekleştirmeyi hedeflemiş bir ülkedir.

Kanada, eğitim sistemini dünyada en iyi yöneten ülkelerin başında geliyor. On ayrı eyaletten oluşan Kanada’nın her eyaletinde ayrı bir eğitim bakanlığı ve bu bakanlıklara bağlı yerel eğitim kurulları bulunmaktadır. Kanadalılar bu durumu bir ayrılıktan çok zenginlik olarak görmektedir. Her eyaletin ilkokul, ortaokul ve lise eğitiminden sorumlu kendi milli eğitim bakanı vardır ve eğitim programları bölge insanının istek ve ihtiyaçlarına göre belirlenir. Eğitim sistemindeki tüm yetki eğitim bakanlığındadır; yerel okul kurulları ise eğitim yasasının sağladığı yetki çerçevesinde işlerin yürütülmesinden sorumludur.

Eğitim dairelerine bağlı olarak çalışan denetim memurları, öğretmenlerin, okulların ve okul kurulunun çalışmalarını izleyerek eğitim sistemini denetler ve öğretim ile ilgili yeni yöntemler konusunda danışmanlık yaparak öğretmenliğe yeni başlayanlara rehberlik ederler. Tüm eyaletlerde yerel eğitim kurulları ile eğitim bakanlıkları işbirliği içinde eğitimle ilgili standartları belirleyip sistemin doğru değerlendirilmesini sağlar ve var olan programları geliştirirler.*

shutterstock_150587642

 

Kanada, eğitim altyapısını iyi kurmuş bir ülke olarak dikkatleri çekmektedir. İlk, orta ve yükseköğretim kurumlarında eğitimin içeriği özenle planlanmıştır. En temel ihtiyaçları karşılamaktan topluma ve doğaya uyumlu bireyler yetiştirmeye kadar tüm süreçler iyi düşünülmüş ve altyapı buna göre oluşturulmuştur.

Okul öncesinde çocuklara sosyal faaliyetler eşliğinde paylaşım, uyum ve beslenme gibi alışkanlıklar kazandırılırken; ilköğretimde ise öğrencilerin günlük yaşamları içerisinde kendilerini koruyabilmelerini, anadillerini doğru öğrenebilmelerini, okuma yazma becerilerini geliştirebilmelerini, sosyokültürel hayata ve çevreye ilgi duymalarını sağlayacak bir eğitim verilmektedir. *

Ortaöğretim ve yükseköğretim ise birbirine paralel bir süreç izler. Ortaöğretimde öğrencilerin farklı ihtiyaçlarına cevap verecek programlar geliştirilmiş; akademik ve mesleki eğitimi almaları sağlanarak öğrencileri üniversitelere ve kolejlere hazırlayan bir eğitim sistemi benimsenmiştir. *

Yükseköğretim Kanada’da genel ülke refahı için çok önemli bir yere sahip. Bu anlamda birçok yönden eğitim sistemini geliştiren, sürekli gelişmeyi hedefleyen, toplumun birçok kurumunun (aileler, eğitim kurumları, sivil toplum örgütleri ve özel sektör gibi) ortaklığını sağlamaya yönelik bir eğitim sisteminin sürekliliğine inanılmaktadır. Bilimsel çalışmalar yapmak ve bunu ilerletmek, toplumun her kesiminden kişilere eğitim olanağı sağlamak; sosyal, kültürel ve ekonomik büyümeye katkıda bulunmak gibi amaçları yükseköğretimle gerçekleştirmeyi hedeflemiş bir ülkedir Kanada. *

Kanada, sahip olduğu nitelikli ve etkileşimli eğitim sistemi dolayısıyla her yıl daha da artan sayıda uluslararası öğrencinin de tercihi olmaktadır. “Kanada’da eğitim şart” dedirten nedenleri de aşağıdaki gibi sıralayabilmek mümkün.

“Kanada’da Eğitim Şart” dedirten nedenler

Kanada nitelikli, büyük bir ülke olması ve yine eğitime önemli bir bütçe ayırması ile yabancı öğrenciler tarafından oldukça tercih edilen bir ülke. Toplam öğrenci sayısının % 12’si yabancı öğrencilerden oluşan Kanada’yı tercih etme nedenlerimizi şöyle sıralayabiliriz:*

Her yıl değişik uluslardan yaklaşık 185.000 (bu sayı 2013 yılında 200.000’in üzerine çıkmıştır) öğrenci tarafından tercih edilen Kanada, eğitim süreçleri boyunca öğrencilerin tüm yasal haklarını en iyi düzenleyen sisteme sahiptir.

Kanada’da eğitim masrafları sanılanın aksine Amerika ve diğer Avrupa ülkelerine göre daha düşüktür ve daha az bir maliyetle yüksek kalitede eğitim alabilme şansına sahipsinizdir.

Yabancı öğrenciyseniz gideceğiniz ülkedeki insanların öğrenciye yakınlığı sizin için çok önemlidir; “öğrenci dostu ülke” olarak da bilinen Kanada, çok uluslu yapısıyla öğrencilere sıcak ve güvende bir eğitim alma olanağı sağlıyor.

“Hem çalışayım hem de eğitimim devam etsin” diyorsanız, Kanada size bu hakkı da yasayla veriyor; eğitim izni almış her öğrenci, belli kurallar çerçevesinde çalışma hakkına da sahip olabiliyor.

PSIS’e göre 10.000’den fazla bölümü olan ve araştırma anlamında birçok projeye alan yaratan Kanada üniversiteleri, dünyanın en iyileri arasında yer almaktadır. Kanada’da aldığınız diplomalar, Amerika ve İngiltere gibi ülkelerden alınan diplomalara denklik niteliği taşımaktadır.**

Kanada, belli başarı ölçülerine göre burs hakkı da tanınmaktadır.

Kanada’daki yaşamı sevdiniz ve orada vatandaş olmak istiyorsunuz; dünyanın en hızlı vatandaşlık hakkı tanıyan ülkesindesiniz. Kanada, göçmenlik başvurunuzun kabulünden yalnızca 3 yıl sonra size vatandaş olma hakkı tanıyor.*

 

Türkan İbis Ince

EduLife Canada Magazine