Uluslararası Öğrencilere Kanada Vatandaşlığı Yolu Uluslararası Öğrencilere Kanada Vatandaşlığı Yolu
Kanada’da öğrenim hayatını tamamlamış öğrencilerin bir bölümü kendi ülkelerine dönüp, son derece prestijli pozisyonlarda iş yaşamlarına devam etmeyi tercih ederken bazılarıysa Kanada’nın; ekonomik, sosyal,... Uluslararası Öğrencilere Kanada Vatandaşlığı Yolu

Kanada’da öğrenim hayatını tamamlamış öğrencilerin bir bölümü kendi ülkelerine dönüp, son derece prestijli pozisyonlarda iş yaşamlarına devam etmeyi tercih ederken bazılarıysa Kanada’nın; ekonomik, sosyal, doğal koşullarını göz önünde bulundurduğunda dönmek yerine yaşamına Kanada’da devam etmeyi, Kanada vatandaşlığına başvurmayı tercih ediyor.

Bazı öğrencilerin bu şekilde bir karar almaları elbette tesadüf değil. Günümüzde, Kanada üniversitelerinde iyi eğitim görmüş, nitelikli yüz binlerce çalışan var. Ve aslında bunlar ülkenin demografik özelliklerini yeniden şekillendiren hükümetin bilinçli stratejisinin sonuçları.

Bunun Kanada’nın yaşlanan nüfusuna, yavaşlayan doğum oranına ve dolayısıyla her ülkenin ekonomik bütçeleme sırasında ihtiyaç duyduğu yeterli vergi tabanı oluşmasına yönelik bir çözüm olacağı düşünülüyor.

Federal hükümet, uluslararası öğrencilerin vatandaş olmalarını kolaylaştırmak için Hızlı Giriş (Express Entry) adıyla yeni bir eleme sistemi getirdi.

Yürürlüğe girdiği 2015’den bu yana, göçmen kabul eden ekspres giriş sisteminde göçmen kabul puanları 25 Ocak 2017’de yapılan 53. çekilişte 453’e kadar düştü. Bu çekilişte 453 ve üzeri puanı olan 3.508 kişi Kanada’ya göçmen olarak kabul edildi. Senatonun bekleyen bir tasarısı da, Kanada’da okuyan öğrencilerin eğitim sürelerinin yarısının, vatandaşlık için gereken ikamet süresi olarak olarak kabulü hakkında.

Kanada göçmenlik departmanına göre; göçmenler, mülteci ve Kanada vatandaşları göz önünde bulundurulduğunda, göçmenlerin ülkedeki iş gücünün yıllık net büyümesinde yüzde 75 oranında etkili olduğu görülüyor. 10 yıl içinde ise bu oranın yüzde 100 olması bekleniyor.

2014 yılından bu yana yürütülen çalışmaların sonuçları alınıyor. 2015-2016 eğitim yılında, Kanada’nın uluslararası öğrenci nüfusu yüzde 8 oranında büyüyerek 350.000’den fazla oldu. Bu oran ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 1’ine eşit.

Önümüzdeki 10 yıl içinde, yaklaşık yarım milyon uluslararası öğrencinin Kanada’da okuması bekleniyor. Yapılan anketlerde uluslararası öğrencilerin yarısından fazlasının Kanada’da kalarak, Kanada vatandaşı olmak istediğini gösteriyor.

Eğitimin kalitesi, eğitim maliyetlerinin düşük oluşu, uluslararası öğrencilere tanınan fırsatlar ile hoşgörülü ve güvenli ortamı, Kanada’yı tercih edilir yapıyor.

Kanada eğitim sisteminin uluslararası değerlere sahip oluşu, farklı ulusları ve kültürleri, aile bağları ile birleştiren, geniş bir perspektifte bakabilen uluslararası öğrencilerin vatandaşlık haklarını alıp ve hatta devlet içinde önemli pozisyonlara yükselebilecek olmaları, Kanada Devleti gücünün bir temsili olarak algılanıyor. Tüm bu zenginlikler Kanada Devleti’nin gücü olarak görünüyor.

Mesela, Kanada’nın yeni göçmen bakanı Ottawa Üniversitesi’nde hukuk diploması almış Somalili bir mülteciydi.

Montreal’deki McGill Üniversitesi’nde uluslararası öğrenciler toplam kayıtların dörtte birini oluşturuyor. British Columbia’da ise öğrencilerin yüzde 18’i uluslararası öğrencilerden oluşuyor.

Günümüzde Kanada’da sadece büyük şehirler değil, ülke çapında liseler, kolejler ve üniversiteler de uluslararası öğrenciler tarafından tercih ediliyor. Mesela geçen yıl Kanada’nın en küçük bölgesi olan Prens Edward Adası, tercih edilirlik açısından en fazla büyümeyi gösterdi. Ya da Regina’daki Uygulamalı Bilim ve Teknoloji Saskatchewan Enstitüsü, göçmenlik şartları için İngilizce yeterlilik sınavına girecek, uluslararası öğrenci sayısı iki katına çıkınca Uluslararası İngilizce Dil Test Sistemi Programını genişletmek zorunda kaldı.

Yazı: Ciran Derya AYGÜL

EduLife Canada Magazine