Eğitimde Süper Güç Kanada Eğitimde Süper Güç Kanada
Kanada’daki öğretmen maaşları uluslararası standartlara göre oldukça yüksektir.   Son uluslararası PISA test sonuçları ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından yürütülen testler... Eğitimde Süper Güç Kanada

Kanada’daki öğretmen maaşları uluslararası standartlara göre oldukça yüksektir.

 

Son uluslararası PISA test sonuçları ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından yürütülen testler Kanada’yı eğitimde süper güç olarak gösteriyor.

Dünyanın en iyi sonuçlar veren eğitim sistemleriyle ilgili tartışmalar olduğunda, genellikle bahsedilen isimler, Asya’da Singapur ve Güney Kore ya da İskandinavya’da Finlandiya veya Norveç gibi ülkeler oluyor.

Kanada; bu alanda sözü çok edilmese de uluslararası sıralamaların en üst seviyelerine tırmanmış durumda.

Uluslararası PISA testlerinin son turunda Kanada; matematik, fen ve edebiyat alanında ilk 10’da görünen ülkelerden biriydi.

Önemli eğitim performansı araştırmalarıyla, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından yürütülen testler, Kanadalı gençleri dünyadaki en iyi eğitimli öğrenciler arasında gösteriyor.

Bu gençler, kendileriyle kültürel bağları olan İngiltere ve Fransa gibi ülkelerin ve coğrafi komşulukları olan ABD veya Avrupa’nın çok ilerisindeler.

Üniversite düzeyinde, OECD ülkelerindeki ortalama %35 iken Kanada, yükseköğrenim görmüş çalışma yaşındaki yetişkinlerin, dünyadaki en yüksek oranı olan %55’ine sahiptir.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından yürütülen testler, Kanada’nın gençlerini dünyadaki en iyi eğitimli öğrencileri arasında gösteriyor.

Göçmen öğrenciler

Kanada’nın okul sınavlarındaki başarısı, diğer uluslararası eğitimlerle karşılaştırıldığında da oldukça sıra dışı bir tablo çiziyor. Eğitim sistemini ulusal bir strateji üzerine oturtarak başarılı sonuçlar alan ülkelerin aksine Kanada’da ulusal bir eğitim sistemi yoktur. Kanada’nın eğitimdeki başarısını anlamaya çalışan OECD, federal hükümetin rolünü şöyle açıklıyor “sınırlı ve bazen var olmayan” nitelikte.

Kanada’daki genç erişkinlerin üçte birinden fazlası, her iki ebeveyni de başka bir ülkeden gelen ailelerden oluşuyor. Bununla birlikte, ülkeye yeni gelen göçmen ailelerin çocuklarının hızlı bir şekilde, sınıf arkadaşlarıyla aynı ölçüde başarı gösterecek kadar uyum sağladıkları görünüyor.

Kanada’daki genç erişkinlerin üçte birinden fazlası, her iki ebeveyni de başka bir ülkeden gelen ailelerden oluşuyor. Bununla birlikte, ülkeye yeni gelen göçmen ailelerin çocuklarının hızlı bir şekilde, sınıf arkadaşlarıyla aynı ölçüde başarı gösterecek kadar uyum sağladıkları görünüyor.

En son PISA sıralamaları, bölgesel olarak yakından incelendiğinde, Kanada için sonuçlar daha da dikkat çekici. Kanada eyaletleri ayrı ülkeler gibi değerlendirilmeye alındığında; Alberta, British Columbia ve Quebec bilim alanında, Singapur ve Japonya’nın yanı sıra Finlandiya ve Hong Kong’u da geride bırakarak ilk beşin içinde yer alıyor.

Son üç yıllık PISA testleri, yeni göçmen çocukların da diğer okul arkadaşları kadar yüksek puanlar aldığını gösteriyor. Bu durum Kanada’yı, göçmen çocukların, göçmen olmayanlarla aynı düzeyde başarı gösterdiği az sayıdaki ülkeden bir yapıyor.

Peki, Kanada eğitimde bu ülkeleri nasıl geride bıraktı?

OECD eğitim müdürü Andreas Schleicher, Kanada’nın “büyük birleştirici temasının eşitlik” olduğunu söylüyor. Ve ekliyor: “Güçlü bir adalet ve eşit erişim anlayışı var, bu göçmen çocukların akademik başarısından anlaşılıyor.”

Her bir eyaletteki farklı politik yaklaşımlara rağmen, okullarda her öğrenciye “eşit şans” konusunda ortak bir taahhüt sağlanmaktadır.

Son üç yıllık PISA testleri, yeni göçmen çocukların diğer okul arkadaşları kadar yüksek puanlar aldığını gösteriyor. Bu durum Kanada’yı, göçmen çocukların, göçmen olmayanlarla aynı düzeyde başarı gösterdiği az sayıdaki ülkeden bir yapıyor.

Bir eğitim sisteminin olmazsa olmazı öğretmenlerdir. Kanada eğitim sisteminde öğretmene verilen önem çok büyük. Öğretmenlerin uluslararası standartlara göre aldıkları eğitim ve yüksek maaş Kanada’yı eğitimde ayırt edici kılıyor.

Eşit şans

Kanada’da iyi eğitim görmüş personeller, iyi donanımlı okul kütüphaneleri gibi kaynakların ve çaba gösteren okulların ve bireylerin belirlenmesi için yapılan ölçme değerlendirmelerle okur-yazarlığı geliştirmek için sistematik çalışmalar yapılıyor.

Kanada’nın tablolardaki sıralaması, okul sonuçlarındaki düşük sosyo-ekonomik farkı yansıtıyor. Sonuçlar, sosyo- ekonomik açıdan avantajlı ve dezavantajlı öğrenciler arasında çok küçük bir fark olduğunu ve buna bağlı olarak genel ortalamaların yüksek olduğunu gösteriyor.

Bilimsel çalışmalar için yapılan son PISA sonuçlarında, Kanada’da sosyo-ekonomik farklılıklardan kaynaklanan puanlardaki değişim %9 iken; Fransa’da %20 ve Singapur’da % 17’dir.

Oldukça tutarlı bir eğitim sistemi. Zengin ve dar gelirli öğrenciler arasında oldukça küçük farklılıklar olduğu gibi, gelişmiş ülkeler ortalamalarıyla kıyaslandığında, okullar arasındaki sonuçlarda da çok küçük değişiklik olduğu görülüyor.

Kanada’daki yüksek göç oranı potansiyel bir olumsuzluk oluşturmak yerine, eğitimde başarı hikâyesinin bir parçası adeta.

Çok farklı ülkelerden Kanada’ya göçmen olarak gelen aileler iyi eğitimli ve çocuklarının da iyi bir mesleki kariyere sahip olmaları konusunda iddialıdır. Ailelerin bu beklentileri de çocukların okul başarısını arttırıyor.

Ayrıca Trump etkisinden ötürü, Kanada üniversitelerine yapılan başvuruların artışına bakıldığında, uluslararası öğrencilerin Kanada’yı Amerika Birleşik Devletleri’ne alternatif olarak gördüğünü de söylemek gerekiyor.

Yazı: Ciran Derya AYGÜL

 

EduLife Canada Magazine