Centennial College Türkiye Müdürü Melis Balkan ile Kanada’daki kolejler hakkında eğitim maliyetleri, son yıllarda en çok tercih edilen bölümler ve iş fırsatları üzerine konuştuk.... Kanada’da Kolej Eğitimi
Centennial College Türkiye Müdürü Melis Balkan ile Kanada’daki kolejler hakkında eğitim maliyetleri, son yıllarda en çok tercih edilen bölümler ve iş fırsatları üzerine konuştuk.

Kanada’daki kolej eğitimi Türkiye’dekinden oldukça farklı. Siz Kanada’daki kolej eğitimini nasıl tanımlarsınız? 

Türkiye’de kolejler yabancı dilde eğitim veren özel ortaöğrenim kurumlarıdır. Kanada’da ise, kolejler yükseköğrenimin önemli bir parçasıdır. Kanada’da öğrenci lise eğitiminden sonra yükseköğrenimine iki farklı kurumda devam edebiliyor; bir yandan üniversite diğer yandan kolej. İkisinin arasındaki temel fark ise, eğitim hedefleri ve buna bağlı olarak eğitim şekli. Üniversiteler, akademik araştırmayı hedefledikleri için teorik eğitim verirler. Kolejler ise, sanayinin ihtiyaç duyduğu işgücünü yetiştirmeyi hedefler ve bundan dolayı eğitimleri uygulama üzerine odaklanır.

Kanada’da son zamanlarda kolej eğitimlerinde en çok hangi alanlar tercih ediliyor ve bunun sebepleri neler? 

Kanada’da, mühendislik, işletme, turizm ve iletişim alanlarında kolej eğitimi ön plana çıkıyor. Bu alanlarda çalışmayı düşünen kişilerin, kariyerlerinde başarılı olabilmek için teorik bilginin yanı sıra belirli becerilere sahip olmaları gerekiyor. Uygulamalı eğitim sayesinde, bu becerileri geliştirmek mümkün.

Kanada’da kolej eğitimlerinde bir yaş sınırı var mı? Daha çok hangi yaş aralığındaki kişiler kolej eğitimlerine ilgi gösteriyor? 

Herhangi bir yaş sınırı yok. Kabul için esas, başvurulan program için gereken akademik ve İngilizce yeterlilik. Genellikle, lise sonrası eğitime devam eden öğrenciler çoğunlukta. Ancak, son yıllarda, üniversite mezunları, lisans sonrası uzmanlık programlarına gitmeyi tercih ediyor. Bunun temel sebebi ise, kolej eğitimleri sayesinde işe yerleşme oranlarının daha yüksek olması.

CentennialCollege

 

Kolej eğitiminin kişiler için cazip hale gelmesinin sebepleri hakkında neler söyleyebilirsiniz? 

İlk olarak, kolej mezunlarının işe yerleşme oranı çok yüksek. Kanada devlet istatistiklerine göre, mezunların %85’i altı ay içinde işe giriyor. Tabii maliyet de önemli bir sebep. Genellikle kolejler daha ucuz ve uluslararası öğrencilere ayrılan kontenjan sayısının daha fazla olması nedeniyle kolejlere daha kolay kabul ediliyorlar. Küçük sınıflar ve sunulan teknik donanımlar uygulamalı eğitimi mümkün kılıyor. Öğrenci kalabalığın içinde yok olmuyor, yani salt bir rakam yerine ismi ile var oluyor.

Kolej eğitimi için Kanada’yı tercih eden Türk öğrencilerin nasıl bir yol izlemeleri gerekir? 

Öncelikle, ileride hangi alanda kariyerlerine devam etmek istediklerini belirledikten sonra, hangi kolejlerin bu alanda uzmanlık programları sunduğunu bulmaları gerekiyor. Koleje başvururken, IELTS veya TOEFL yeterlilik ve transkriptlerin yanı sıra diplomalarını ibraz etmeleri gerekir. İngilizcesi yeterli olmayan öğrenciler, kolejlerin anlaşmalı oldukları dil okullarına öncelikle başlayabilirler.

Kanada’da kolej eğitimi almanın Türkiye’den gelen bir öğrenci için avantajları hakkında bilgi verebilir misiniz? 

Kanada kolejlerinde sunulan programlar çok çeşitli ve birçoğu Türkiye’de maalesef sunulmuyor. Günümüzde rağbet gören alanlarda eğitim alabilir ve Türkiye’de fark yaratabilirler. Ayrıca, uygulamalı eğitim almaları da onları profesyonel iş hayatına daha iyi hazırlamakta. Kanada’da ayrıca, gerek öğrenciyken gerek mezuniyetten sonra yasal çalışma hakkına sahipler. Bana sorarsanız, Kanada gibi büyük bir ekonomide işgücünün içinde yer almış olmak başlı başına bir diploma değerinde.

melisbalkan

 

Bu kolejleri tercih eden kişilerin çalışma hakları ve bu konuya dair işleyiş hakkında bilgi verebilir misiniz? 


Uluslararası öğrenciler, tam zamanlı devam ettikleri program süresince haftada 20 saat çalışma hakkına sahiplerdir. Ayrıca, mezuniyetten sonra, okudukları program uzunluğu kadar mezuniyet sonrası çalışma hakkından yararlanabilirler.

 

Kanada’da kolejler kimler tarafından daha çok tercih ediliyor ve bunun sebepleri nelerdir? 

Genellikle, profesyonel işgücüne katılmak isteyenler kolej eğitimi almayı tercih ediyorlar. Uygulamalı eğitim sayesinde iş hayatı için gereken becerilerle donanmış oluyorlar. Kısacası, bilgiyi gerçek hayata uygulamayı öğreniyorlar. İş hayatı bundan ibaret değil mi…

Türkiye’de üniversiteden yeni mezun olan ya da çalışan bir kişi için en çok tercih edilen programlar hakkında bilgi verebilir misiniz? Genellikle işletme ve mühendislik programlarımıza talep var. İşletme fakültemizde proje yönetimi veya uluslararası ticaret gibi farklı uzmanlık alanlarında bir yıllık programlar sunuluyor. Centennial College, Kanada’nın mühendislik, makine, IT ve mikrobiyoloji alanlarında çok tanınmış bir okuldur.
Kanada eğitim sisteminde sertifika programlarının ayrı bir yeri var. Bu programlara kimlerin katılabileceği ve özellikleri hakkında kısaca bilgi verebilir misiniz?

Lisansını tamamlamış üniversite mezunları bu alanlarda öğrenimlerine devam edebilirler. Bunun için, üniversiteden transkriptlerinin ve diplomalarının yanı sıra IELTS veya TOEFL notlarına ihtiyaç var. Tabii bazı bölümlerde, özellikle iletişim fakültesinde sunulan programlara ek belge istenmekte.

Kanada’da kolej eğitimi almak isteyen fakat İngilizcesi yeterli düzeyde olmayanlar için bu sorun nasıl çözülüyor? 

Okulumuzda İngilizce hazırlık mevcut. Bir diğer seçenek ise, İngilizce seviyesi yeterli olmayan öğrenciler, anlaşmalı olduğumuz İngilizce dil okullarına kayıt yapabilirler. Bu programın ismi pathway olarak adlandırılıyor. Öğrenci bizden koşullu kabul alıyor ve anlaşmalı olduğumuz dil okulunun pathway programını başarı ile tamamladığı takdirde, IELTS veya TOEFL’ı ibraz etmeden bizim programımıza devam edebiliyor. Kolej mezunlarının işe yerleşme oranı çok yüksek. Kanada devlet istatistiklerine göre, mezunların %85’i altı ay içinde işe giriyor. Yabancı öğrenciler haftada 20 saat ve mezuniyetten sonra da üç seneye kadar çalışma izni alabilirler.

Kanada’da eğitim sistemi eyaletler arası farklılıklar gösterebilse de, kolejler genel olarak hangi ana başlıklarda toplanıyor? Bunların eğitim programları hakkında neler söyleyebilirsiniz? 

Kolejler, sanayinin ihtiyaç duyduğu işgücünü yetiştirmeyi hedefler. Ontario bölgesinde petrol olmadığı için Ontario eyaletinde petrol üzerine bir program sunulmaz. Kolejlerin hepsinin eğitim şekli ise uygulamalıdır, yani derslerin yarısı teoriden, diğer yarısı laboratuvar, atölye vb. çalışmalardan oluşuyor.

Röportaj: Tuğçe İBİŞ

EduLife Canada Magazine